Voice dialog i Sverige

Voice Dialog

Voice Dialog är ett mycket levande, äkta, bekräftande och transformerande sätt att arbeta på, både med din egen och dina medmänniskors självutveckling.

 Personlig utveckling

Voice Dialog hjälper dig att växa som människa.

 • Lär dig mer om hur din självkännedom kan ökas på ett seriöst-lekfullt sätt.
 • Lär dig mer om hur detta kan bidra till att stå starkare inför de olika utmaningar i ditt liv
 • Lär dig mer om dina inre roller och röster, delpersonligheter och energier och hur dessa påverkar dig i dina relationer med andra.

 Voice Dialog:

 • är specialiserat på arbetet med våra personlighetsaspekter.
 • förbinder sund psykologi med “medveten närvaro”: kroppskännedom, avspänd närvaro och energi-medvetenhet.
 • är ett bra tilläggsinstrument för coaching eller terapi.
 • samt överallt där självreflektion och personlig utveckling krävs.

Inre ledarskap

Upptäck nya vägar för att utveckla din personliga kraft och få mer kontakt med din inre essens. Varför inte säga ja till dina motsatta egenskaper och bejaka både dina starka och svaga sidor? Upptäck dina dolda möjligheter och talanger!

Att utveckla ett inre samarbete mellan delarna, att med större klarhet navigera inom dig själv och styra över ditt liv, tillhör konsten att leva ett givande och meningsfullt liv.

Autentiskt ledarskap

Du utvecklar mer empati och social kompetens. Du blir bättre på att göra välavvägda val. Du utvecklar din förmåga att förmedla ditt budskap och vara trovärdig som ledare. Att kommunicera bra och ha inflytande över din situation, oavsett om du har en formell ledarroll eller inte leder till bättre relationer och bättre resultat.

Voice Dialog arbetet ger dig mer förankring i dig själv och mer grepp om vad “det äkta, autentiska ledarskapet” innebär.

Relationer

Relationsmodellen i Voice Dialog ger förståelse av hur vi relaterar till (var-)andra och vad vi kan lära oss från utmaningarna i våra relationer.

Psykologparet Hal och Sidra Stone utvecklade “relationsmodellen” då de ville hålla kärleken i sin egen relation med varandra vid liv.

De utforskade sin relation på djupet genom Voice Dialog sessioner med varandra. Sedan har de under många år de arbetat med andra par i hela världen både enskild och i kursform.

Vi har kunnat ta del av denna kunskapsrikedom och integrerat i vårt arbete.

Det är inte enbart i kärleksrelationer som relationsmodellen är använbart. Den går också utmärkt att använda för andra sorters förhållanden. I stort sätt överallt där människor möts och samarbetas.

Här kan du kan läsa om relationsmodellen

Vad är Voice  Dialog?

Voice Dialog är ett mycket levande, äkta, bekräftande och transformerande sätt att arbeta på, både med din egen och dina medmänniskors självutveckling.

Det är en metod för självkännedom där man utforskar och bejakar sina dominerande såväl som sina dolda kvaliteter och egenskaper – och hittar sätt att få en bättre inre balans mellan motsatser inom sig själv. Metoden har bl a Jungiansk bakgrund. Den kan användas  för coaching, för personlig utveckling eller i terapeutiskt syfte.

Tillämpning bl.a.

– Personlig utveckling, självkännedom
– Bättre balans mellan starka och svaga sidor
– Coaching, handledning
– Utvecklingsverktyg för ledare, beslutsfattare
– Utvecklingsverktyg för föräldrar, lärare, terapeuter
– Självanalys och självacceptans
– Relationer, relationskunskaper
– Parkonsultationer, djupanalys av relationsmönster
– Utveckla känslomässig intelligens, social kompetens
– Fördjupningsmetod för skådespelare
– Kreativitetsutveckling för konstnärer
– Konflikthantering
– Kris- och stresshantering
– Träning i empati och sensitivitet
– Livsfrågor
– Hitta motivation, meningsfullhet, ditt “kall”
– Psykoterapi
– Djupgående känslobearbetning
– Existentiellt/andligt utforskande

Arbetssättet är att lära känna, uppleva och i bland spela ut/gestalta olika sidor av ens personlighet på ett lekfullt, men ändå äkta sätt. Det ger både erfarenhetslärande och “awareness”, dvs mer objektiv distans för att hantera sina mönster bättre.

Metodens bakgrund

Voice Dialog är en psykologisk metod ur den humanistiska skolan, och har en holistisk grundsyn. Utifrån ett Voice Dialogue perspektiv ser man människan som en helhet, sammansätt av olika delar. Vi kallar dem för delpersonligheter, inre röster, eller energier. Dessa talar ständigt till oss genom våra tankar, sinnesstämningar, kroppsupplevelser, drömmar och fantasier. Med Voice Dialogue kan du utforska dina inre röster, och även se hur de samspelar med andra personer i din omgivning.

Urpsrung 

Voice Dialog, eller “Voice Dialogue” utvecklades i USA under 70-talet av psykologerna Hal Stone, Ph. D. och Sidra Stone Ph. D. Hal Stone var bl a initiativtagare och föreståndare av ett av USAs första holistiska center. Voice Dialog-metoden föddes ur arbetet med deras egen relation.

Metoden har rötter i den Jungianska psykologin, men även tydliga influenser från gestaltterapi, psykosyntes och österländsk filosofi, bl a taoism. Metoden är väletablerad i USA och Holland och finns även i flera andra europeiska länder. Sedan början av 90-talet finns utbildning i Voice Dialogue i Sverige.

Litteratur om metoden

Grundboken om Voice Dialog:

 • “Embracing Our Selves” – Hal & Sidra Stone. Dett är första boken. Svensk titel:
 • Omfamna ditt inre, handbok i Voice Dialogue – Hal & Sidra Stone – Energica Förlag. (Fråga biblioteket, eller kolla second hand. Finns inte i tryck längre, möjligen igen i framtiden) Språkmässigt är den engelska varianten mer läsvärt.

Om relationer:

 • Embracing Each Other – Hal & Sidra Stone (bara på engelska)
 • Sanna livskamrater – Hal & Sidra Stone (uppföljaren av Embracing Each Other, engelsk titel: “Partnering” – Hal & Sidra Stone )

Fler ämnen:

 • Återupptacka det “inre barnet: Recovery of your Inner Child – Lucia Cappacione
 • En bok med många övningar för att återställa kontakt med de sårbara, lekfulla, spontana och kreativa sidor inombords.
 • Den inre kritiker: Bli vän med dig själv – Hal & Sidra Stone (engelsk titel: Embracing your inner critic)

Om Voice Dialogue vägledning:

 • The Energetics of Voice Dialogue – Robert Stamboliev
 • The Voice Dialogue Facilitator’s Handbook – Miriam Dyak

Kurser, workshops och föreläsningar:  Ingen aktuell information just nu

Arrangera en föreläsning, workshop eller kurs

Ta gärna kontakt med en av oss om du är intresserat av att arrangera en föreläsning, workshop eller kurs. Vi är både erfarna föredragshållare och kursledare som skapar en inbjudande och inspirerande atmosfär. Vi visar metoden på ett levande och underhållande sätt och ger alltid lite redskap med som deltagarna redan direkt kan använda hemma.

Kontakt

2015-07-23_2308

Franciska “Kali” von Koch E-post: mettha@gmail.com  Telefon:   0723 11 80 40  hemsida: franciskavonkoch.blogspot.se  Individuella sessioner i Stockholm och över telefon/skype

2015-07-23_2309

Frans Kocken  E-post:    info@smilingmountain.com Telefon:   0414 605 65    hemsida: www.smilingmountain.com  Individuella sessioner i Malmö, på Österlen och över telefon/skype. Även parsessioner.