Voicedialog metoden för personlig utveckling

Voice Dialog är ett mycket levande, äkta, bekräftande och transformerande sätt att arbeta på, både med din egen och dina medmänniskors självutveckling. Läs mer på dessa sidor.

 

Frans Kocken