Relationsmodellen i Voice Dialog

Relationsmodellen i Voice Dialog ger förståelse av hur vi relaterar till (var)andra.

  • Den omfamnar både våra starka och svaga eller sårbara sidor
  • Den ger handfasta verktyg till positiv förändring
  • Den ger riktning i vad vi kan lära oss från utmaningarna i våra relationer

… Här följer en utförligare inledning!

2015-07-23_2309 Av Frans Kocken, 2012

Relationsmodellen ger svar på frågor som:

Hur kan jag/vi
– bli bättre på “det där” med relationer?
– skapa, förbättra, fördjupa, långsiktiga och givande förhållanden?
– spendera mindre tid i s.k. “negativa bindningsmönster”?
– bli en bättre konfliktkonstnär? (och därmed livskonstnär)
– växa som människa tillsammans med din partner?

Det finns egentligen tre sätt att kommunicera
Tänk dig två personer, Anders och Maria, som har en relation med varandra. De har i grunden tre sätt att kommunicera. Eller tre kanaler för kommunikationen. Som barn till förälder, som förälder till barn, eller som jämlika partners. Så ser modellen ut på papper:

VDRelmodellen_Anders_Maria_Medvetetjag

Tre kanaler för kommunikation mellan parterna
På utkanterna finns de Förälder-Barn och Barn-Förälder kanalerna mellan Anders och Maria. De kännetecknas av en viss ofrihet och kontroll. Den tredje positionen i mitten kännetecknas av valfrihet och respekt. Där är vi i medveten balans, mer flexibel, mer fri från identifikation med rollerna.

Tre positioner inombords
Inombords har bägge partners tre positioner som dem kan befinna sig i vid olika tillfällen. I varje position kan de köra fler olika program. Med andra ord kan de använda olika egenskaper i varje position.

Relationsmodellen-tabell2-JPG

Positiva och negativa bindningsmönster

Kanalerna på utkanten kallar vi för bindningsmönster (Därför att de kännetecknas av en viss ofrihet, av beroende) eller anknytningsmönster (Därför att rollerna grundar sig på den ursprungliga anknytningen mellan biologiska föräldrar och barn).

Roller som passar ihop med varandra
Relationsmönster bygger på positiva och negativa bindningar med varandra. Egentligen är det bindningar mellan roller som passar ihop med varandra. Såsom ledande-följande, hjälpare-behövande, lärare-lärling passar på varandra. Dessa är positiva i grunden.

Den ena blir ledande eller förälder i vissa områden, den andra i andra. Även förtryckare-förtryckte, förövare-offer, makthavare-rebell passar på varandra. De är negativa i grunden.


Positiva bindningar – Vi fyller på varandra
I positiva bindningar eller positiv anknytning fyller man på varandra och stödjer varandra. Utgångspunkten är de olika egenskaper var och en är bra på. Vi blir förälder till den andra utifrån våra styrkor och barn utifrån våra svaga eller outvecklade sidor. Är den ena bra på mat och den andra på pengar, då har vi en “Närande Förälder med God-mat-behövande Barn”, parallellt med ett “Pengar-behövande Barn med Finansiell Förälder”.

Är Anders bra på mat och Maria på pengar, så har vi en bindning mellan Närande Förälder (i Anders) med God-mat-behövande Barn (i Maria). Parallellt finns det ett Pengar-behövande Barn (i Anders) med Finansiell Förälder (i Maria). Bindningarna kan kallas för positiva därför att bägge personer har nytta av den.

I positiva bindningar finns det förväntningar på varandra. Dessa är ofta outtalade och även för en del omedvetna. Det gör att det efter ett tag kan kännas för parterna att de inte stödjer varandra ur fri vilja, men känner sig tvungna att göra så. Detta bäddar för negativa bindningsmönster.

Makt- och beroende bindningar
Även i mer sakliga, icke-nära relationer kommer detta fenomen tillbaka i makt- och beroende bindningar. Vi läser blixtsnabbt den ickeverbala kommunikationen i form av kroppssignaler och ton i rösten för att placera en annan person i en viss rangordning och status, samt i en viss roll gentemot oss. Det är en vanlig social kompetens och när den fattas är det svårt att klara sig i vardagen. Subtila makt-beroende mönster sätter sig och de förstärks såklart av de verkliga makt-beroende förhållandena pga formell position.

Negativa bindningsmönster – Vi skyller på varandra
I nästan alla nära relationer händer det att vi – i bland eller ofta – hamnar i så kallade “negativa bindningsmönster” där vi sårar och bli sårade i onödan. Negativa bindningsmönster är onda cirklar där man sårar och såras på ickerationella grunder. Det kan vara på grund av outtalade förväntningar som ofta är omedvetna, på grunda av plump omedveten kommunikation, på grund av missförstånd och så vidare.

I positiva bindningar finns det ofta outtalade förväntningar på varandra. När förväntningarna inte blir uppfyllda av någon anledning svänger det till en negativ bindning, där man dömer och skyller på varandra. Så fort det händer känner man sig sårad, orättvist behandlad, trampad på, förrådd, och så vidare. Kanske bara lite i början, men ändå! Man upplever att den andra använder sin makt för att såra eller förminska en. En väldig naturlig reaktion är då att “slå tillbaka” antingen med ord eller på riktigt.

Att slå tillbaka
När den ena känner sig sårad, orättvist behandlad, om det nu var meningen eller ej, är tendensen att slå tillbaka. Det är en primitiv eller barnslig reaktion som bara går att undvika när man helt och hållet har koll på alla sina känslor, våga känna dem och tar ansvar för dem.

Polarisering
I och med att det handlar om en primitiv och barnslig reaktion är tendensen att man använder större vapen/våld/medel än vad som behövs. Man känner sig sårad av något den andre säger eller gör. Man säger eller gör något litet – eller mycket – elakt tillbaka. Sådär, nu är den andre sårad! Och den i sin tur känner att det är mycket orättvist, det var ju inte så farligt vad han sa eller gjorde mot dig just innan – eller så var det till och med inte med flit! Och du använde ju en mycket större klubba. Så orättvist! Den andra slår tillbaka med en ännu större eller mer elak klubba. Nu är det krig! Fienden ska utplånas!

Även om vi med hjälp av vårt rationella jag lyckas bromsa detta agerande kan upptrappningen fortsätta inombords. Den kan även fortsätta utvecklas i det tysta och stämningen bli allt mer negativt laddad.

Den onda cirkeln
Vi blir sårad i våra beroende/barn sidor. Dessa sidor kan inte försvara sig så bra om ens alls. Det är våra makt/föräldrardelar som tar över och slår tillbaka. I den primitiva reaktionen är vapnet för stor, det står inte i förhållandet till det första angreppet. En upptrappning sker med fler arga eller kalla cyniska kommentarer eller handlingar.
Relationsmodellen-tabell1-JPG
Kommunicera i balans
Att kunna kommunicera på ett balanserat sätt innehåller att jag når fram till den andra person på ett sätt som inte kräver eller hotar. Där jag känner mig själv och mina behov och kan förmedla dem. Eller kan försvara mig på ett milt och effektivt sätt som inte är såpass hotande att det blir maktkamp eller upptrappning.

Tre nycklar till mer medvetenhet och balans i kommunikationen med din partner/motståndare

– Vilken roll har du hamnat i? Och din partner? (Skåda igenom och släpp rollerna, ni är bägge större än så). Vilken kvalitet eller egenskap ligger bakom handlingen i rollen? (Omfamna din kvalitet eller egenskap men släpp rollen.) Känn dig öppen för att även den motsatta kvaliteten mot just din kan var nyttig eller viktig.

– Vilken sårbarhet inombords har tagit emot smällen? Vad är det för sida eller känsla. Hur kan du ge det du behöver till dig själv eller be den andra om det utan att kräva? (Bli medveten om, och ta ansvar för dina behov)

– Vilka motsatta egenskaper har den andra personen jämfört med dig?  Viss beteenden, vissa egenskaper hos den andra har gjort dig att se rött. Ni polariserar kring det ni dömer varandra för. Så fort du är i ett lugnare läge borde du sätta ord på dessa egenskaper och beteenden som du dömer hos den andra och sedan försöka förstå hur de kanske i ett annat fall kan användas helt neutral eller till och med positiv. Du bör börja utveckla lite av dessa egenskaper i dig själv, för att bli en mer hel människa och få en bättre livsbalans.

 Av Frans Kocken, 2012 (redig 2015)